Právne služby

  • vypracovanie podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní a súdy, t. j. trestných oznámení, sťažností, žiadostí, odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • obhajoba obvinených v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej poškodenému trestným činom
clause-684509_1920