Kontakt

  JUDr. František Kurnota, advokát

Bernolákova 1A
901 01 Malacky

SAK č. 6647

IČO: 42 295 769
DIČ: 1075712792

  +421 908 332 960

  kurnota@akkurnota.sk

Bankové spojenie:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK23 8360 5207 0042 0404 8530

GPS: 48° 26′ 5.7903277″ N 17° 0′ 29.0897369″ E