Správne právo

  • zastupovanie v správnom konaní, priestupkovom konaní, daňovom konaní, stavebnom konaní a i.
  • vypracovanie podaní, t.j. návrhov, žiadostí, sťažností, podnetov, opravných prostriedkov, žalôb v oblasti správneho práva
clause-684509_1920