Ústavné právo

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti porušovania základných práv a slobôd
  • právne zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR
clause-684509_1920