Právne služby

  • poskytovanie právnych služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie fyzických a právnických osôb v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v správnom súdnictve
  • poradenstvo a zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody na zdraví, resp. pozostalých v konaní o ochranu osobnosti, vrátane uplatnenia nemajetkovej ujmy v peniazoch
clause-684509_1920